logo-php-2Met Kliederkerk wil het jeugdwerk laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. Bij deze activiteit zijn dus nadrukkelijk kinderen (4-12 jaar) samen met hun ouder(s)/opvoeder(s) uitgenodigd. Om te kunnen meedoen, hoef je geen lid van een kerk te zijn. En omdat het dierendag is geweest, mogen de jongere kinderen hun favoriete dierenknuffel meenemen. Ook is de toegang gratis. Na afloop is er wel ruimte om een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd te geven. Wilt u meer informatie over deze activiteit, neem dan contact op met Yvonne Vergeer op het mailadres: jeugdouderlingKK@kerkklanken.nl. Dit is ook het adres waarop mensen zich kunnen aanmelden. Zeker i.v.m. het eten, stellen we dit zeer op prijs.

“Kinderen met hun ouders bezig zien en zo plezier zien maken, daarom doe ik mee met Kliederkerk Woerden.” Anneke van der Zaag, jeugdwerker.

Waarom starten met Kliederkerk Woerden?

In de afgelopen jaren hebben kerken in hun kerkdiensten speciale programma’s voor doelgroepen ontwikkeld, tijdens of na de zondagse viering. Het gevolg is dat ouders en kinderen steeds minder met elkaar over geloof en Bijbelverhalen in gesprek zijn. En ook in de Kruiskerk speelt dat mensen het op zondag steeds drukker hebben, en tegelijk op zoek zijn naar meer qualitytime met elkaar. Kliederkerk Woerden wil daar een handreiking in zijn. Tijd met je kind samen, maar ook tijd voor kinderen onderling om te spelen en te ontdekken. En dus zo ook tijd voor ouders en opvoeders om elkaar te ontmoeten. Het is niet de bedoeling dat ouders hun kind(eren) komen ‘afgeven’ en aan het eind komen ophalen.

Kliederkerk Woerden heeft als verlangen om Bijbelverhalen op een actuele en uitdagende manier bespreekbaar te maken. En om rondom activiteiten en maaltijden een gemeenschap te vormen, die ook buiten de Kliederkerkbijeenkomsten om, elkaar kan inspireren of ondersteunen. Natuurlijk zijn bezoekers van de Kliederkerk ook van harte welkom in een van de kerkdiensten op zondag, maar dat is niet het doel van de Kliederkerk. Het draait om de activiteit en de ontmoeting tijdens de Kliederkerk.

“Kliederkerk legt veel nadruk op welkom heten, gastvrijheid en oprecht tijd en aandacht geven. Ik zie daarom uit naar het samen eten als vaste afsluiter van de Kliederkerk.” Yvonne Vergeer, jeugdwerker.

Wat is Kliederkerk?

Hoewel bij kliederen gedacht kan worden aan knutselen, is Kliederkerk veel meer.

Bij Kliederkerk gaat het om een ontmoeting met alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal: samen ontdekken, vieren en met elkaar eten. Het is in Engeland ontstaan als Messy Church. En met Messy wordt bedoeld rommelig en divers. In Nederland is het vertaald als kliederkerk. Maar Messy wil zeggen: er is niet een vorm en ook niet een norm waar iedereen aan moet voldoen.

Iedereen is welkom en het programma is zo opgesteld dat iedereen mee kan doen, van klein tot groot, van jong tot oud. Want hoewel kliederkerk voor alle leeftijden is, zorgen we ervoor dat kinderen (4-12 jaar) alles kunnen meemaken wat er gebeurt.

Landelijk zijn er inmiddels al meer dan 100 plaatsen die met dit concept werken. Om aan te geven dat Kliederkerk Woerden van die beweging uitgaat, hebben we de naam Kliederkerk ook gehandhaafd. Deze andere initiatieven in het land en meer over de landelijke Kliederkerkbeweging is te vinden op: www.kliederkerk.nl

“In Engeland bestaat Messy Church, zoals Kliederkerk daar heet, al langer. Daar worden mensen weer bereikt met Bijbelverhalen, voor wie de stap naar een kerkdienst (nog) veel te groot is. Wat zou het geweldig zijn, als Kliederkerk Woerden in Woerden ook die functie kan vervullen.” Ds. Joost Schelling, dominee Kruiskerk