Voor alweer het tiende jaar komen we dit seizoen met ouders eenmaal per maand bij elkaar om over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen te praten. Voor de ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar.
We hebben op basis van leeftijd van de kinderen 3 groepen (0-4, 5-10 en 10+). We komen samen bij een van de leden thuis. Per toerbeurt wordt er een onderwerp voorbereid.
Leuk als je als ouders ook meedoet dit jaar!

folder-geloofsopvoeding-2-page-002

folder-geloofsopvoeding-2-page-001

Onderwerpen

We komen samen bij een van de leden thuis. Per toerbeurt wordt een onderwerp voorbereid. Mogelijke thema’s zijn:
- Omdenken
- Voeding
- Bidden is praten met God
- Kinderen en angst
- Zorgen voor de aarde

Ook mogelijke thema’s bespreken uit het boekje Geloof, hoop & tieners voor de ouders met de oudere kinderen of voor de ouders met de jonge kinderen uit Opvoeding en Geloof van Peter Smilde.

Data

  • 11 oktober
  • 15 november
  • 17 januari
  • 14 februari
  • 14 maart
  • 18 april

Aanmelden

Informatie over de kring, neem dan contact op met:
Elma Meijers: 0348-467 967 (familiemeijers@outlook.com) of
Marleen Boelhouwer: mc.boelhouwer@hetnet.nl