hand_in_hand2Er speelt nogal veel in het leven van kinderen, tieners en jongeren. Sommigen komen daar wel doorheen. Anderen hebben  extra zorg nodig.  Wij vinden het belangrijk dat de jeugd gezien wordt en zichzelf gezien weet. Dit is ons doel met het jeugdpastoraat. Mocht je als jongere vragen hebben of in contact willen komen met Michel Koekkoek of Ester Metselaar, dan kun je mailen naar jeugdpastoraat@jongwoerden.nl. Of neem contact op met een jeugdouderling of predikant.

Wanneer je in je rol als ouder, clubleider, catecheet of gemeentelid je zorgen maakt over een kind, tiener of jongere kun je vrijblijvend mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan horen we het graag.