Vernieuwing jeugdwerk JongWoerden update 1: tieners en clans

Op dit moment bestaat ons jeugdwerk voor tieners uit redelijk vergelijkbare activiteiten: catechese en de clubs Rock Solid en Solid Friends. Club en catechese zijn allebei een combinatie van geloofsgesprekken en samen leuke dingen doen. Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten zoals Sirkelslag en Pizza & Passion. In het afgelopen jaar hebben we nagedacht over hoe we onze tieners inhoudelijk sterke activiteiten kunnen bieden, die op elkaar aansluiten.

Wat zijn clans?

In overleg met de kerkenraden hebben we besloten om de bestaande clubs en catechese voor tieners (groep 8 tot 18 jaar) vanaf het komende seizoen om te gaan zetten in zogenaamde clans. Clans zijn kleine groepen van ongeveer 8 à 10 tieners, die regelmatig bij elkaar komen, leuke dingen doen, vrienden maken en met elkaar het geloof ontdekken. Tieners krijgen er inhoud mee die relevant voor hun leven is en krijgen ook een hechte band met elkaar. Het één kan niet zonder het ander.

Wat gaat er veranderen in de vorm en de inhoud?

De groepen van club en catechese worden als het ware in een nieuwe vorm gegoten. We verwachten dat die overgang soepel zal verlopen. Een catechesegroep die een goede match heeft kan doorgaan als clan. Hetzelfde geldt voor de clubs: sommige clans komen straks met meerdere groepen tegelijk samen en vullen ook een deel van hun activiteiten samen in, waardoor je de band met de grote groep kan behouden.

Bij het indelen van de groepen kijken we vooral naar wat de voorkeur van de tieners heeft: hoe willen zij bij elkaar komen? Wie zijn vrienden en vriendinnen?

Inhoudelijk zijn er belangrijke veranderingen. De invulling op de avond zal er anders uitzien. Daarnaast zullen we er extra op inzetten dat leiders met hun tieners een goede band opbouwen, een geloofsgesprek voeren, leuke dingen ondernemen en kennis overdragen. De clanleiders staan in nauw contact met elkaar en met het team van JongWoerden. Ook nieuw volgend seizoen: de clanleiders werken allemaal met dezelfde inhoudelijke jaarlijn.

Hoe nu verder?

In de komende maanden gaan we met de clanleiders en met de tieners in gesprek en bereiden we de start van de clans voor. We hopen dat we in het najaar of uiterlijk in januari 2021 op de nieuwe manier kunnen gaan werken. In de komende periode houden we de gemeente op de hoogte van de ontwikkeling via het kerkblad en op de website jongwoerden.nl/clans.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het implementatieteam via clans@jongwoerden.nl

 

Koos Straver, Artho Hanemaaijer, Petra de Vink, Marleen Kruithof, Astrid Stam en Michel Koekkoek

 

Waar zien we jou deze week?