Jongeren

Jongeren

CJV update

Na twee weekjes vakantie begon ook de CJV weer. Gijs, Mark en Lucas hadden een leuk spel in de stad bedacht dat in tweetallen gedaan

Ouders

Week van gebed – 16 t/m 23 januari 2022

“Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16-23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen

Jongeren

Update CJV

De coronamaatregelen hadden helaas ook in de maand van kerst en gezelligheid invloed op onze CJV-avonden, dus Sinterkerst kon niet in de kerk worden gehouden.

Jongeren

CJV update

Corona heeft helaas ook gevolgen voor de zondagavonden met de CJV. Doordat de regels weer strenger zijn geworden, konden we vanaf eind november helaas niet

Jongeren

CJV UPDATE

Wat is het toch fijn om met z’n allen bij elkaar te komen in het Arendsnest! Afgelopen maand hebben we weer mooie en gezellige avonden

Jongeren

World Servants update

Afgelopen zomer hebben enkele jongeren een alternatief World Servants-project in Nederland gehad. Een aantal jongeren heeft zich uiteindelijk hiervoor afgemeld en het project in het

Jongeren

CJV update

We hebben er ondertussen alweer veel mooie en gezellig avonden opzitten. 10 oktober was de beurt aan Lucas en Mark, 2 nieuwe leden die direct