Artikelen met de volgende tag: ‘Uur van Lofprijzing’

9 Items

Uur van Lofprijzing 28 juni

VINDEN-GEVONDEN WORDEN zal het thema zijn voor het uur van lofprijzing van 28 juni om 18.30 uur in de Kruiskerk. Ds. Nico van Tellingen zal dan uitleggen hoe Jezus Zacheus hoog in de boom vond. We zingen daar ook een lied van en wel lied 186: Daar zit die kleine tollenaar daar zit hij hoog en droog […]

Uur van Lofprijzing 31 mei

Kennismaken met Jezus is het thema voor het komende uur van lofprijzing van 31 mei om 18.30 uur in de Kruiskerk. Ds. Hans Berkheij  zal in zijn overdenking de kennismaking van Jezus met Mattheus uitwerken. Het jeugdcombo FAITH zorgt dit keer voor de muzikale ondersteuning samen met Jan Westhoff onze vaste organist. Bent u benieuwd […]

Uur van lofprijzing 29 maart

Op de palmzondag van 29 maart is er op weg naar Pasen weer een uur van lofprijzing in de Kruiskerk aanvang 18.30 uur. Er is dan ruimte om o.a het hosanna te laten klinken met opwekking 298: Hosanna,hosanna, hosanna in de hoge. Heer, ons hart is vol lof Wij verhogen uw naam. Wees verheven,o Heer […]

UUR VAN LOFPRIJZING

door Michel Koekkoek

Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bij-een gekomen. Laat in ‘t hart dat naar u hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons,dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven Met deze woorden uit Lied 314 mogen we je van harte uitnodigen voor het komende uur van lofprijzing met als thema : […]

Uur van lofprijzing

door Michel Koekkoek

Ds. Gerrit Fredrikze staat garant voor de overdenking met als thema : DE ONTMOETINGEN MET JEZUS in het uur van lofprijzing van 25 januari aanvang 18.30 uur in de Kruiskerk. Het combo MIRACLES uit Linschoten en Jan Westhoff als organist ondersteunen de te zingen liederen uit het liedboek van de kerken en de opwekkingsbundel. In […]

Uur van lofprijzing op 30 november

door Michel Koekkoek

A.s. zondag 30 november sluiten we met elkaar het jaarthema van de VRUCHT van de Geest af. Wil je weten wat de laatste VRUCHT is die we onder de aandacht brengen kom dan op zondag 30 november om 18.30 uur naar de Kruiskerk. Ds. Nico van Tellingen zal onze voorganger zijn. Hij staat garant voor een korte […]

Uur van lofprijzing

Weet je het nog dat we dit jaar in het uur van lofprijzing  als thema de vruchten van de Geest als onderwerp hebben? Kom je op zondag 29 juni om 18.30 uur naar de Kruiskerk dan zul je merken dat we dit keer het thema VREDE met elkaar zullen beleven Je kunt dit doen door […]

Uur van Lofprijzing op 30 maart

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden,samen zoeken naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Met deze woorden en dit lied willen we de toon zetten voor het komende uur […]

Uur van Lofprijzing op 26 januari

door Michel Koekkoek

Op 26 januari is er om 18.30 uur een uur van lofprijzing in de Kruiskerk. LEVEN DOOR DE GEEST staat dit keer centraal in de verkondiging. Hiermee geven we de aftrap voor de thema’s van de komende uren van lofprijzing waar we elke keer in één van de vruchten van de Geest zullen gaan verdiepen. […]