Veilig Jeugdwerk

Wat doen wij aan Veilig Jeugdwerk?

Wij vinden het binnen JongWoerden super belangrijk dat we zorgvuldig met mensen omgaan en met name onze jeugd. Wij willen de jeugd Jezus’ liefde laten ervaren en als organisatie een veilige plek zijn. Daarom gaan we jaarlijks in gesprek met iedereen die betrokken is binnen het jeugdwerk. Daarnaast moet iedere betrokkene bij het jeugdwerk een VOG aanvragen. Als JongWoerden volgen wij hiermee de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Een VOG is met name belangrijk voor mensen die met kwetsbare groepen werken. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bekijk de website van de PKN voor meer informatie over de VOG’s.

Ik wil contact met iemand over Veilig Jeugdwerk.

Misschien roept dit vragen bij je op. Of misschien heb je suggesties om ons jeugdwerk nog veiliger te maken. Of misschien wil je zelf iets kwijt over veiligheid binnen JongWoerden. Dan kan je met onze jeugdwerker, Ruben Smouter, contact opnemen. Hij is er ook om de veiligheid van ons jeugdwerk goed in de gaten te houden.

Ruben Smouter

E-mail: ruben.smouter@pknwoerden.nl

Whatsapp of bellen: 06-35638349