Veilig jeugdwerk

Het onderwerp ‘veilig jeugdwerk’ komt de laatste tijd meer in de belangstelling. Helaas is dat vaak naar aanleiding van dingen die fout zijn gegaan en waar mensen (kinderen, jongeren, vrijwilligers) beschadigd zijn geraakt. Het bestuur en de leiders van JongWoerden doen hun best om in het jeugdwerk een veilige, open en vertrouwde omgeving te bieden voor kinderen en jongeren.

Om zo’n omgeving te bieden is het belangrijk om aandacht te besteden aan veilig jeugdwerk. En het niet alleen op papier te zetten, maar er ook mee aan de slag gaan.

De landelijke kerk heeft besloten dat kerkelijke gemeenten beleid moeten hebben om te zorgen voor een veilige omgeving in het jeugdwerk en dat voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht is.

De Woerdense Protestantse Kerk heeft in 2020 Margriet van der Kooi en Wim Koerselman als vertrouwenspersonen aangesteld. Zij werken aan hun zichtbaarheid in de gemeente.

In het jeugdwerk van JongWoerden hebben we in het najaar van 2022 met de jeugdleiders besproken hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een omgeving waarin we van elkaar weten wat gepast en ongepast gedrag is. Een omgeving waarin we elkaar vertrouwen, maar ook open zijn naar elkaar wanneer we vinden dat een grens overschreden wordt. En waarin we de regels met elkaar bespreken en doorleven, zowel leiders als jongeren.

In 2023 willen we in de clans en clubs de tijd nemen voor het bespreken van manieren en omgangsregels in de groep: hoe willen we met elkaar omgaan? De landelijke kerk geeft hier genoeg werkvormen voor, zoals situatieschetsen voor jongereneen kringgesprek ‘zo zijn onze manieren’ en een stellingenspel over omgangsregels in de groep.