Over ons

JongWoerden is een netwerk van mensen die gaan voor gezamenlijk jeugdwerk in de kerken in Woerden. We geloven dat we samen verder komen en toffe activiteiten kunnen organiseren.

De organisatie van het jeugdwerk

Doel van ons jeugdwerk is om jou in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door ontmoetingen te organiseren waarin je leeftijdsgenoten ontmoet. We bieden je richting en ruimte om te groeien in geloof, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. We willen zoveel mogelijk jongeren uit de Regio Woerden betrekken bij de geloofsgemeenschap.

Hier klopt ons hart voor
De missie van het jeugdwerk is om een groeiend aantal kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Het jeugdwerk is een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten.

De organisatie van JongWoerden ligt in handen van het DB (Dagelijks Bestuur). Dit team bestaat uit een aantal jeugdouderlingen, jeugddiakenen, een jeugdwerker, een voorzitter en secretaris uit de diverse PKN-wijken. Het DB komt maandelijks bij elkaar. Drie keer per jaar komen alle jeugd ambtsdragers bij elkaar in het XL. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen de Gereformeerde Kerk en Hervormd Noord+West. Verder zoeken we de verbinding met Het Baken, Hervormd Oost-Centrum, de Lutherse kerk en waar mogelijk andere kerken in Woerden.

Vrijwilligers

Er zijn ruim 200 vrijwilligers die het jeugdwerk handen en voeten geven. Ze zien ernaar uit om jou te ontmoeten en je een goede tijd te bieden tijdens clan, in de kindernevendienst, tienerkerk en bijvoorbeeld het jeugdkamp! Zonder hen is het onmogelijk om het jeugdwerk vorm te geven. We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten. Dus ben je iemand of ken je iemand die graag meewerkt in het jeugdwerk geef dit dan aan bij één van de jeugdouderlingen.

Onze belangrijkste taken
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het ontwikkelen van visie en beleid voor het Jeugdwerk in Woerden
  • De coördinatie van het huidige jeugdwerk
  • Werving en toerusting van de vrijwilligers
  • Communicatie naar jongeren en de kerkenraden
  • Samenwerking met jeugdwerk in de andere geloofsgemeenschappen in Woerden
  • Beheer van de financiën
 

De gezichten achter JongWoerden

Benieuwd wie de gezichten zijn van ons team? Neem dan een kijkje op deze pagina.