Jeugdpastoraat

Er speelt nogal veel in het leven van kinderen, tieners en jongeren. Sommigen komen daar wel doorheen. Anderen hebben  extra zorg nodig.  Wij vinden het belangrijk dat de jeugd gezien wordt en zichzelf gezien weet. Dit is ons doel met het jeugdpastoraat. Mocht je als jongere vragen hebben of in contact willen komen met Michel Koekkoek (jongerenwerker) of Marianne Paas (predikante), dan kun je mailen naar jeugdpastoraat@jongwoerden.nl.

Wanneer je in je rol als ouder, clubleider, catecheet of gemeentelid je zorgen maakt over een kind, tiener of jongere kun je vrijblijvend mailen naar bovenstaand emailadres of contact opnemen met Michel Koekkoek of Marianne Paas.

Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, dan horen we het graag.

Michel Koekkoek

Michel Koekkoek

Als jeugdwerker van Jong Woerden houd ik mij bezig met al het gezamenlijke jeugdwerk van PKN Woerden.

Waar zien we jou deze week?