Uitnodiging voor de terugkomavond van doopouders

Aan: alle ouders die in de afgelopen periode van 4 jaar hun kind(eren) hebben laten dopen en aan de ouders die voornemens zijn hun kind te laten dopen.

Aan deze doop zijn gesprekken,meestal met jullie predikant,voorafgegaan. Sommige van jullie hebben gelijktijdig met het dopen openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Momenten waarop jullie en wij als gemeente met blijdschap terug kunnen zien.

Met het laten dopen zijn jullie in een nieuwe fase gekomen. De geloofsopvoeding als ouders is van start gegaan. Ook hebben wij als gemeente beloofd jullie bij deze taak te willen ondersteunen. Als gemeente willen we jullie daarin een handreiking doen door het aanbieden van een terugkomavond.

Vele ouders hebben in de afgelopen periode gebruik gemaakt van deze avonden en deze als positief ervaren. Niet alleen de aanwezigheid van een predikant met de uitleg van het thema maar ook het interactieve gedeelte met de aanwezige doopouders was waardevol.

De eerstvolgende terugkomavond zal zijn:

DINSDAG 25 maart 20.00-22.00 uur
Maranathakerk

met: DS G. Schouten
en het thema: bidden voor/met kinderen

Namens de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk willen wij u van harte welkom heten.

Karin ter Horst
Artho Hanemaaijer
Astrid ‘t Hart
Pieter ‘t Hart (pthart@casema.nl)

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen laat het ons weten. Volgende avond zal zijn op 28 oktober 2014

Waar zien we jou deze week?