Uur van Lofprijzing 28 juni

VINDEN-GEVONDEN WORDEN zal het thema zijn voor het uur van lofprijzing van 28 juni om 18.30 uur in de Kruiskerk. Ds. Nico van Tellingen zal dan uitleggen hoe Jezus Zacheus hoog in de boom vond. We zingen daar ook een lied van en wel lied 186:
Daar zit die kleine tollenaar
daar zit hij hoog en droog
de mensen kunnen hem niet zien
maar Jezus kijkt om omhoog !!
Het combo JOY zal dit keer alle liederen begeleiden die we rond het thema hebben uitgezocht. De gebedsbriefjes  worden zoals vanouds  opgehaald en in de gebeden betrokken worden. Elke keer ervaren we met elkaar hoe veel mensen van deze mogelijkheid gebruik maken. Met de mogelijkheid tot een gesprek of alleen een kop koffie/thee na afloop sluiten we dit uur van lofprijzing af.
Het volgend uur van lofprijzing duurt nog even: 27 september !

Waar zien we jou deze week?