Hulp gevraagd: Jaarlijkse EXAMEN-ROZEN actie

Elk jaar proberen wij examenkandidaten, voorafgaande aan het Examen succes te wensen met een leuke persoonlijke kaart. Gewoon om te laten weten dat wij aan hen denken gedurende een stresvolle periode. Daarnaast willen wij de jongeren die examen hebben gedaan op de dag van de uitslag een mooie rode roos aanbieden. Die roos willen we aanbieden aan iedere kandidaat, ongeacht of ze zijn geslaagd, moeten herkansen, of zijn gezakt. We hopen natuurlijk dat de meeste kandidaten een roos ontvangen als ze goed nieuws hebben mogen ontvangen.

Vanwege privacy, kunnen scholen ons geen lijsten meer verstekken met namen en adressen van hun kandidaten, dus we kunnen die lijsten ook niet meer naast de kaartenbakken van de wijkgemeenten leggen. Daarom zijn we afhankelijk van de input van familieleden of bekenden van kandidaten die op een of andere manier betrokken zijn bij één van de Woerdense PKN-gemeenten, of bij het club- en jeugdwerk. We willen een dringend beroep doe op u en jou om ons te helpen aan de gegevens van de examenkandidaten, zodat we ze allemaal weten te bereiken!

Dus, kent u/ ken jij jongeren die dit jaar examen doen op de middelbare school, zou u/jij dit aan ons door willen geven, door een mailtje te sturen aan Patrick van der Veen, via het volgende mailadres kungfupanda@live.nl

Graag in het mailtje de volgende gegevens: Naam kandidaat / Adres, postcode en Woonplaats kandidaat en mogelijk ook de gegevens tot welke wijk/kerk de kandidaat behoort.

Namens het PJO, hartelijk dank voor uw medewerking,

Patrick van der Veen

Waar zien we jou deze week?