Kliederkerk Woerden (zaterdag 6 oktober)

“We gaan iets nieuws doen.” Achter de schermen is er maanden door veel mensen hard gewerkt: de start van Kliederkerk Woerden op zaterdagmiddag 6 oktober in de Kruiskerk. Misschien heeft u de kleurrijke posters of flyers gezien? Of de Ark in de vijver bij de Kruiskerk?
Tijd: 15.15-17.45 uur
Plaats: Kruiskerk (Mesdagplein 4) Woerden

Maar wat is Kliederkerk?

Hoewel bij kliederen gedacht kan worden aan knutselen, is Kliederkerk veel meer. Bij Kliederkerk gaat het om een ontmoeting met alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal: samen ontdekken, vieren en met elkaar eten. We staan deze middag stil bij het verhaal over de Ark van Noach en verbinden dit o.a. ook aan Dierendag (4 oktober). Daarom mogen de  kinderen speciaal voor deze keer ook hun favoriete knuffel meenemen. Want hoewel kliederkerk voor alle leeftijden is, zorgen we ervoor dat kinderen (4-12 jaar) kunnen meemaken wat er gebeurt. Maar we nodigen we van harte uit om samen met hun (groot)ouder(s) of opvoeder(s) te komen. Het is NIET de bedoeling dat ouders hun kind(eren) komen ‘afgeven’. Maar het is dus wel bij uitstek een goede gelegenheid om uw kleinkind(eren) mee te nemen. Of bevriende kinderen of ouders, want je hoeft voor deelname geen lid van een kerk te zijn.

Opgeven

Voor meer informatie of opgeven, neem dan contact met Yvonne Vergeer op jeugdouderlingkk@kerkklanken.nl of kijk op de website van de kerk. De toegang (dus ook het eten) is gratis. Een vrijwillige donatie na afloop is van harte welkom. Tijd en plaats: zaterdag 6 oktober 15.15-17.45 uur Kliederkerk Woerden in de Kruiskerk. Welkom!

[button color=”orange” url=”http://jongwoerden.nl/activiteiten/kinderen/kliederkerk/”]Klik hier voor meer info[/button]

c1ed2deb-9b3a-4210-9b2e-587a380a31a3

1 2

Waar zien we jou deze week?