Gespreksvragen na de ZIN dienst over let go(d)

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over let go(d). Dit was het thema van de ZIN dienst van mei 2020.

Gespreksvragen over het thema ‘let go(d)’

  1. Wanneer iets goed gaat, denk je dan dat God hiervoor heeft gezorgd of dat het een kwestie van geluk is?
  2. Op wat voor manieren kan God je helpen?
  3. Er staat in Hebreeën 1:14 dat God  engelen erop uitstuurt om gelovigen te helpen. Geloof jij deze tekst letterlijk of interpreteer je dit op een andere manier? Leg uit waarom?
  4. In Johannes 14 ver 13-14 staat dat als je op Jezus vertrouwt en je iets vraagt in Zijn naam, Jezus dat zal doen. Denk je dat Jezus altijd zal doen wat je hem vraagt? Waar ligt dat aan denk je?
  5. Bij Let Go(d) denk ik aan mensen die zeggen dat God met ieder persoon een plan heeft. Denk je dat God zijn plan strak heeft uitgestippeld voor jou of dat je hierin je eigen keuze hebt? Waarom denk je dat?
  6. In Spreuken 16:3 staat dat wanneer je alles wat je doet overlegd met de HEER al je plannen zullen slagen. Overleg jij altijd alles wat je doet eerst met God? Waarom wel/niet? Op wat voor manier(en) kun je antwoord krijgen van God?
  7. Vraag bij Let It Go: In Matheus 6 vers 25-34 staat dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat GOD zorgt dat je niks tekort komt wanneer je eerst zijn koninkrijk en gerechtigheid zoekt. Is het mogelijk om je nooit zorgen te maken? Ligt je antwoord toe.

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?