PKN belijdeniscatechese

Op vrijdagavond 5 februari 2021 organiseren de predikanten van de Lutherse Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente, wijkgemeente NoordWest een informatie-/startavond rondom het doen van openbare geloofsbelijdenis. Aanleiding is een vraag van 2 jongeren uit onze gemeente, die graag belijdeniscatechese in PKN-verband willen volgen. Ze kennen elkaar van het gezamenlijk jeugdwerk en dus een mooie gelegenheid om in deze catechese ook gezamenlijk op te trekken. Dat vonden de kerkenraden en predikanten ook en dus gaan we gezamenlijk starten.

Alle jongeren en jongvolwassenen (18-29 jaar) uit onze gemeenten nodigen we daarom van harte uit om deel te nemen, ook als je nog niet zeker weet of je later in 2021 openbare geloofsbelijdenis wilt afleggen. En juist wanneer je al wat langer met deze vraag rondloopt, of als je juist meer over het geloof te weten wilt komen, dan ben je van harte welkom.

De avonden gaan over thema’s uit het geloof en de traditie van de kerk, maar ook over de eigen geloofsvragen. Aan het eind zal dan een keuze gemaakt kunnen worden voor het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Dan zal ook bekeken worden of dit in een gezamenlijke dienst een plek krijgen, of dat er voorkeur is voor een dienst in het eigen kerkgebouw.

De betrokken kerkenraden geven van harte ruimte aan dit initiatief. Ds. Joost Schelling zal dit seizoen de belijdeniscatechese organiseren, maar alle voorgangers zullen één of meerdere avonden verzorgen. De startavond is op vrijdag 5 februari van 20.00-21.30 uur. Deze avond kun je vrijblijvend meemaken. Op deze avond maken we de plannen voor het vervolg. De vervolgbijeenkomsten zullen we in overleg met de deelnemers prikken op doordeweekse avonden (i.p. maandag, woensdag of vrijdagavond). Aanmelden voor de startavond is verplicht en kan tot woensdag 3 februari bij ds. Jan Willem Stam (06-19 122 123, jwstam@hervormdwoerden.nl) of ds. Joost Schelling (06-31941961, dsjoostschelling@pknwoerden.nl). Natuurlijk kun je het ook via je eigen wijkpredikant aan ons doorgeven.

img_8999

Waar zien we jou deze week?