CJV update

De afgelopen weken was het ook voor de CJV weer erg rustig. Vanwege de coronamaatregelen waren we helaas nog steeds gedwongen om de avonden online vorm te geven. Gelukkig hebben we toch nog van 2 prachtige onderwerpen kunnen genieten.

Het eerste onderwerp ging over de evolutietheorie en de vraag of wij daar als Christenen in kunnen geloven. De avond was voorbereid door Tamara en Naomi. Zij begonnen de avond met een filmpje waarin meer achtergrondinformatie werd gegeven, zodat er een redelijke basis was voor het gesprek. Wist u bijvoorbeeld dat de oerknal geen deel uitmaakt van de evolutietheorie? Het is een veel gemaakte fout, waardoor sommige Christenen de evolutietheorie meteen opzij schuiven. Maar ook met de kennis van dat onderscheid blijkt het toch een lastig onderwerp. Misschien een mooie om voor uzelf over na te denken. Kunnen wij als Christenen achter de evolutietheorie staan?

Het tweede onderwerp ging over het verzamelen van rijkdom en rijk zijn bij God. De vergelijking van de boer werd als startpunt gebruikt voor een gesprek over wat echt rijk zijn nu inhoudt. Is het bijvoorbeeld meteen fout om rijkdommen te verzamelen op aarde? Of moeten we de focus meer leggen op het rijk worden bij God? Of misschien nog wel de belangrijkste vraag: Hoe word je rijk bij God? Kortom, allemaal vragen waar genoeg gespreksstof uit voortkwam. Een mooie nadenker voor u is daarom misschien ook wel: Voelt u zich rijk?

Helaas moesten we in deze periode ook een activiteit afzeggen. Het was helaas niet anders. Toch putten wij als CJV hoop uit de mogelijkheid dat we misschien snel weer onze avonden in de kerk kunnen houden. Want al moet het op 1,5 meter afstand, het is een stuk dichterbij dan vanaf een schermpje.

Thomas Kemp, Algemeen Adjunct

Waar zien we jou deze week?