ZIN dienst 21 januari: Stilstaan

De laatste ZIN-dienst van 2023 was traditiegetrouw een kerstnachtdienst. Gertjan Robbemond sprak over het thema ‘Klaar voor kerst?’. Kerst gaat over het ontvangen van vrede, wat een best ongemakkelijke boodschap is in deze tijd. Toch word jij uitgedaagd om de vrede die Jezus is te ontvangen. Vrede is namelijk niet alleen op het niveau van wereldvrede relevant. Vrede is soms niets minder dan een lichtpuntje zijn voor anderen. Is dat altijd haalbaar? Eigenlijk niet, maar met Jezus als lichtpunt mogen we het toch proberen. Want: Vrede op aarde begint daar waar je zelf vrede bent.

Nu de drukke decembermaand achter ons ligt en het nieuwe jaar begonnen is, staat ook de ZIN-dienst van januari weer voor de deur met het thema: ‘STILstaan’. Joost Schelling zal met ons nadenken over de vraag ‘Wat is het belang van stilstaan voor jezelf en je geloof?’ Stilstaan is niet altijd makkelijk. Wat betekent het om in deze drukke tijd stil te staan? Hoe doe je dat? en Hoe sta je stil bij God? De dienst is in samenwerking met Taizé in Woerden opgezet en zal daarom ook wat Taizé-achtige trekjes hebben. Want als je ergens kan oefenen wat stilstaan is, dan is dat wel in Taizé! De Witness zal zorgen voor de muziek en Lysanne en Martin zullen de presentatie verzorgen.

Zoals altijd zal de ZIN-dienst om 10:30 van start gaan in de Kruiskerk. LET OP: De verwarming staat deze keer een graadje lager! Vind je dat te koud? De dienst is ook via de livestream te volgen. Ga daarvoor naar jongwoerden.nl/livestream. Natuurlijk is het weer mogelijk om ook online gebedspunten in te dienen. Ga daarvoor dan naar jongwoerden.nl/gebed.

Houd Instagram en de site van Jong Woerden in de gaten voor meer info!

Site: jongwoerden.nl/ZIN

Insta: @zinwoerden

Waar zien we jou deze week?