Werkgroep rondom het bijzondere kind

Kinderen met een beperking – onze zorg!

Pannenkoekenmiddag

De kerk is er voor iedereen. Je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. Toch blijkt dat er een groep kinderen is die niet of slechts met moeite mee kan doen in de kerk. We hopen dat deze aandacht ertoe bijdraagt dat we echt een ‘gemeente van Jezus Christus’ zullen zijn. Maar als werkgroep kunnen we dat niet alleen. Betrokkenheid en voorbede vanuit de gemeente is essentieel! Er zijn een aantal kinderen, die niet of slechts met moeite mee kunnen doen in de kerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een aan autisme verwante stoornis, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

IMGP9711

Sinds 2009 bestaat er binnen de hervormde gemeente Woerden een diaconale werkgroep rondom deze bijzondere kinderen. Na een inventarisatie van de problemen waarmee deze kinderen, hun ouders en de gezinnen geconfronteerd worden, heeft de werkgroep een actieplan opgesteld. Niet alle acties zijn geschikt of wenselijk voor elk kind. Het gaat hier om maatwerk. De acties zijn globaal in te delen in drie categorieën.

1)      Gericht op het kind / het gezin
2)      Gericht op de ouders
3)      Gericht op de gemeente

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Cor de Groot (0348-411490 of per mail).