Steun ons

Elke week organiseren we allerlei activiteiten om jongeren in aanraking te brengen met het evangelie. Dit doen we samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Om alles wat we in jeugdwerk organiseren mogelijk te houden, zijn we afhankelijk van de financiële middelen die we hebben. Wil je ons steunen?

Je kunt het jeugdwerk financieel ondersteunen door een bedrag te storten op rekeningnummer NL20FVLB0699878616 ten name van het PKN jeugdwerk te Woerden o.v.v. gift. Bedankt!