Steun ons

Crowdfunding: maak jij ons kick off event mogelijk?

Na een jaar vol lockdowns willen we het jeugdwerk weer vol energie openen. Dat doen we graag met een speciaal kick off event voor jongeren. We willen de drempel voor deze activiteit zo laag mogelijk houden. We willen daarom aan alle ouders, opa’s, oma’s en gemeenteleden vragen of je een zelfgekozen bijdrage wilt overmaken naar bovenstaand rekeningnummer. Vermeld daarbij ‘start-event’.

In totaal is er een bedrag nodig van € 1086,-. Hieronder kun je zien hoeveel er al gegeven is.

0%
Opgehaald

NL21RABO 0373 733 208 ten name van het PKN jeugdwerk te Woerden o.v.v. start-event

Donaties JongWoerden

Elke week organiseren we allerlei activiteiten om jongeren in aanraking te brengen met het evangelie. Dit doen we samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Om alles wat we in jeugdwerk organiseren mogelijk te houden, zijn we afhankelijk van de financiële middelen die we hebben. Wil je ons steunen?

Je kunt het jeugdwerk financieel ondersteunen door een bedrag te storten op rekeningnummer NL21RABO 0373 733 208 ten name van het PKN jeugdwerk te Woerden o.v.v. gift. Bedankt!