Over

De organisatie van het jeugdwerk

Doel van ons jeugdwerk is om jou in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door ontmoetingen te organiseren waarin je leeftijdsgenoten ontmoet. We bieden je richting en ruimte om te groeien in geloof, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. We willen zoveel mogelijk jongeren uit de Regio Woerden betrekken bij de geloofsgemeenschap.

[quote]De missie van het jeugdwerk is om een groeiend aantal kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Het jeugdwerk is een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten.[/quote]

De organisatie van het jeugdwerk ligt in handen van het PJO (Protestants Jeugd Overleg). Dit team bestaat uit de jeugdouderlingen, jeugddiaken en jongerenwerker uit de diverse PKN-wijken. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen de Gereformeerde Kerk, Evangelische Lutherse Kerk en de Hervormde wijken Noord en West.

Er zijn ruim 200 vrijwilligers die het jeugdwerk handen en voeten geven. Ze zien er naar uit om jou te ontmoeten en je een goede tijd te bieden op de club, in de Kindernevendienst, Tienerkerk of tijdens de catechese! Zonder hen is het onmogelijk om het jeugdwerk vorm te geven. We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten. Dus ben je iemand of ken je iemand die graag meewerkt in het jeugdwerk geef dit dan aan bij één van de jeugdouderlingen.

Jeugdouderlingen uit de verschillende wijken zijn vertegenwoordigd in het PJO. Hun voornaamste taken zijn:

  • Het ontwikkelen van visie en beleid voor het Jeugdwerk in Woerden
  • De coördinatie van het huidige jeugdwerk
  • Werving en toerusting van de vrijwilligers
  • Communicatie naar jongeren, diverse kerkenraden en AK’s
  • Samenwerking met jeugdwerk in de andere geloofsgemeenschappen in Woerden
  • Beheer van de financiën

Het PJO werkt ook samen met de Hervormde wijken Oost en Centrum.

We bidden de jeugd van Woerden en alle vrijwilligers een goed jeugdwerkseizoen toe!

[box icon=”down”]Benieuwd naar onze visie op het jeugdwerk? Download dan ons beleidsplan:

Bekijk beleidsplan (uitdaging en doelstellingen)

Bekijk werkplannen

Bekijk plannen toekomst ZIN diensten

Bekijk FORZA (oude beleidsplan 2014-2015)[/box]