Geloof, hoop & tieners

Geloof, hoop & tieners.

Al enkele jaren is er een gesprekskring voor moeders van tieners.
De afgelopen jaren hebben bijzonder gesprekken gehad rondom boeken als:

  • Als kinderen andere wegen gaan
  • De vijf liefdestalen van tieners
  • Elke tiener heeft biddende ouders nodig

Dit jaar willen we het boekje dat Youth for Christ in het voorjaar heeft uitgegeven gaan lezen.
De titel zegt al genoeg: Geloof, hoop & tieners. Dit boekje is gratis te bestellen via: www.geloofhooptieners.nl.

In 4 avonden zullen we met elkaar het boek bespreken.
woensdag 20 november, 22 januari, 26 februari en 26 maart.
Om 20.00 uur bij Simone Oerlemans, Monnetlaan 9.

We beseffen dat jullie agenda’s meer dan vol zijn, dus ook als je 1 of 2 avonden niet kunt, ben je van harte welkom!

Hartelijke groet,
Simone Oerlemans & Emmarentia van Vliet
0348-422168/06-83225489

Waar zien we jou deze week?