uitnodiging voor de voorbereiding van het heilig avondmaal voor kinderen van groep 3 t/m groep 7

Binnenkort vieren we in onze kerkdienst, die van de hervormde wijkgemeenten Noord en West, weer samen het Heilig Avondmaal.
Bij Jezus mochten de kinderen bij hem belangrijke plaatsen innemen. Daarom willen we dat ook de kinderen van vandaag bij ons in de kerk in het midden mogen staan!
Om die reden mogen kinderen al als ze een kleine baby zijn gedoopt worden. Om diezelfde redenen mogen ook alle gedoopten in onze kerk meedoen met het Heilig Avondmaal. Kinderen kunnen meedoen als hun ouders of anders opa en oma hen meenemen.
Je kunt pas meedoen aan het Heilig Avondmaal als je er ook iets van snapt!
Daarom willen we met alle gedoopte kinderen van onze gemeente die (misschien) mee willen doen met het Heilig Avondmaal op een avond hier ons op voorbereiden. Het Heilig Avondmaal is een ernstige én een vrolijke maaltijd. Daarom willen we dat deze avond ook iets ernstigs en vooral serieus is, maar ook heel vrolijk!

Jij bent dus ook uitgenodigd voor deze voorbereidingsavond.
Die avond is op :

Vrijdag 22 november in de Maranahakerk vanaf zeven over zeven tot (uiterlijk) half negen.

Als je wilt mag je je ouders meenemen.

Tot ziens!
de wijkkerkenraden van de hervormde wijken West en Noord.

Waar zien we jou deze week?