Uur van Lofprijzing op 26 januari

Op 26 januari is er om 18.30 uur een uur van lofprijzing in de Kruiskerk.
LEVEN DOOR DE GEEST staat dit keer centraal in de verkondiging. Hiermee geven we de aftrap voor de thema’s van de komende uren van lofprijzing waar we elke keer in één van de vruchten van de Geest zullen gaan verdiepen.
Ook blijven we steeds een ruime plaats inruimen voor het gebed. Het ophalen (collecteren) van de gebeden d.m.v van de gebedsmandjes en deze betrekken in de gebeden blijft zijn plaats behouden!
Ook de ruimte voor een gesprek en/of gebed blijven we je steeds aanbieden. We merken dan ook dat er daar behoefte aan is.
En dat er na afloop koffie/thee/limonade gedronken kan worden voorziet ook in een behoefte!
Wil je dit alles mee beleven? Jong en oud zijn van harte welkom.
Zang en muziek    : Combo Miracles uit Linschoten
Organist                  : Jan Westhoff
Voorganger           : Ds. G. Schouten
Jaarthema             : de Vruchten van de Geest aan de hand van Galaten 5:22
Namens de werkgroep,
Pieter ‘t Hart

Waar zien we jou deze week?