Doe jij 5 april mee met de veranderdag via de kindernevendienst?

Tijdens de 40-dagentijd willen we in de kerk nadenken over het thema “Zoek de stilte en ontdek wat je beweegt”. Ook in de kindernevendienst  besteden we aandacht aan dit thema.  We denken na over wat Jezus mee maakte in de tijd voor Pasen.  We worden er stil van en bedenken wat dat voor ons betekent. Maar we willen het ook graag heel praktisch maken.  Daarom is het idee  ontstaan om  met de kinderen, tijdens de veranderdag op zaterdag 5 april (van 14-16 uur) een diaconale activiteit  in Woerden te gaan doen. We doen dit  in samenwerking met Stichting Present en kerkinactie. We denken bv aan het bakken van koekjes en deze uitdelen aan oudere mensen.

Lijkt het uw (klein-) kind(eren) tussen de 4 en 12 jaar leuk om mee te doen? Meld hen dan aan door een email te sturen naar: woerdenknd@gmail.com. Vermeld de naam, de leeftijd van het kind en uw telefoonnummer. Het is fijn als we, naast de inzet van de leiding van de kindernevendienst, ook hulp van (groot-)ouders kunnen inzetten. Als u daar gelegenheid voor heeft, vermeld dat dan  ook in de email.

Gezien de voorbereidingstijd die nodig is voor de veranderdag, geldt 1 maart als uiterste aanmelddatum.  Na 1 maart volgt dan via de email meer informatie. Ook kinderen die niet naar de kindernevendienst gaan, kunnen meedoen!

Voor meer informatie kunt u  terecht op www.kerkinactie.nl.
stichting present woerdenOver het werk van Stichting Present kunt u meer lezen op www.stichtingpresent-woerden.nl.

We zouden het heel fijn vinden als veel kinderen zich voor hun naasten in Woerden in willen zetten!

namens de paascommissie van de kindernevendienst,

Anniek van der Ploeg (tel. 460970)

Waar zien we jou deze week?