Diaconale activiteit voor kinderen van 4-12 jaar

Zaterdag 5 april as, 14-16 uur

Begin maart begint de 40-dagentijd, ook wel de lijdenstijd. In  de kerk en in de Kindernevendienst denken we dan na over het thema “Zoek de stilte en ontdek wat je beweegt”. We denken na over wat Jezus mee maakte in de tijd voor zijn lijden en sterven.  We worden er stil van en bedenken wat dat voor ons betekent. Iets doen voor een ander kan daar een voorbeeld van zijn.

Daarom nodigen wij alle kinderen van 4-12 jaar van harte uit om mee te doen aan de activiteit  van de Kindernevendienst op de veranderdag, samen met Stichting Present  Woerden op zaterdag 5 april (van 14-16 uur).

We gaan een paasstukje maken voor oude en gehandicapte  mensen in Woerden. We versieren een bloempot en doen er bloembolletjes in. We maken er een kaart bij. Daarna gaan we deze paasstukjes in groepjes uitdelen aan de mensen.

Geef de kinderen snel op! Stuur een email naar: woerdenknd@gmail.com. Vermeld in de mail de naam, de leeftijd van het kind en het  telefoonnummer. En als  ouders willen helpen,  heel graag! Vermeld dat dan ook in de mail.

Aanmelden kan tot uiterlijk 12 maart 2014. Na 12 maart volgt via de email meer informatie. Deelname is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

de paascommissie van de kindernevendienst,

Margreeth Rozendaal, Nynke Klarenbeek, Gerjanne Kuus en  Anniek van der Ploeg (tel. 460970)

Waar zien we jou deze week?