Uur van Lofprijzing op 30 maart

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden,samen zoeken
naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Met deze woorden en dit lied willen we de toon zetten voor het komende uur van lofprijzing. Wat kun je daar verwachten?
– Het kinderkoor The Burning Candles o.l.v Yvonne Bastmeijer en aan de piano Gert van Zoelen.
– Achter het orgel: René v.d Hoef.
– Dr. Henk-Jan Prosman uit Nieuwkoop die ons het thema WEES VRIENDELIJK gaat uitleggen. (een vrucht van de Geest).
– En natuurlijk jij als bezoeker om samen als een groot koor in de lofzang de naam van God groot te maken.
Dit alles is te beleven op ZONDAG 30 maart 2014 in de Kruiskerk vanaf 18.30 uur
namens de werkgroep,
Pieter ‘t Hart

Waar zien we jou deze week?