Uur van lofprijzing

Weet je het nog dat we dit jaar in het uur van lofprijzing  als thema de vruchten van de Geest als onderwerp hebben?
Kom je op zondag 29 juni om 18.30 uur naar de Kruiskerk dan zul je merken dat we dit keer het thema VREDE met elkaar zullen beleven
Je kunt dit doen door in de lofprijzing en aanbidding liederen over VREDE te zingen. Wat denk je van Opwekking 501 waar we in het refrein mogen zingen van: en laat uw vrede heersen in mijn hart? Al deze liederen worden muzikaal ondersteund door Jan Westhoff achter het orgel het het Combo van Gert van Zoelen.
Verder kun je luisteren naar de uitleg van Ds. Gert Schouten naar aanleiding van Kollossenzen 3 :15 waar staat: en de vrede van Christus regere in in harten.
Als slotlied mogen we dan zingend naar huis gaan met opwekking 270:
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
namens de werkgroep,
Pieter ‘t Hart

Waar zien we jou deze week?