Uur van lofprijzing op 30 november

A.s. zondag 30 november sluiten we met elkaar het jaarthema van de VRUCHT van de Geest af. Wil je weten wat de laatste VRUCHT is die we onder de aandacht brengen kom dan op zondag 30 november om 18.30 uur naar de Kruiskerk. Ds. Nico van Tellingen zal onze voorganger zijn. Hij staat garant voor een korte meditatie. Onze organist Jan Westhoff is ook present om enkele liederen te begeleiden. Het combo van de Kruiskerk is al druk aan het oefenen om de andere liederen te begeleiden. Redenen genoeg denken wij om jou te mogen verwelkomen. Wat mag je doen? Om als een groot koor de naam van God groot te maken. Voorbeden en/of dankzegging via de strookjes op de liturgie aangeven. Je kunt na afloop in gesprek en om gebed vragen. Na afloop van dit alles als we als gezegende mensen onze weg mogen vervolgen is er in de hal ruimte voor ontmoeting met koffie of thee.

Kom ga met ons en doe als wij !

Namens de werkgroep,
Pieter ‘t Hart

 

Waar zien we jou deze week?