Succesfactoren van het jeugdwerk in Nederland anno 2014

Op 25 en 26 november was ik op een conferentie met allerlei professionele jeugdwerkers vanuit heel Nederland. We deden met elkaar een “waarderend onderzoek”. We deelden onze positieve ervaringen vanuit ons jeugdwerk: wat zien we wat goed gaat in ons werkveld? Alle ervaringen werden door een groep procesbegeleiders verwerkt tot kernelementen die uit onze verhalen naar voren kwamen. Ik deel graag de uitkomst. Welke elementen zijn anno 2014 belangrijk in het jeugdwerk?

 1. We delen ons leven als volger van Jezus
  We geven én ontvangen, zijn authentiek en hebben passie voor God en jongeren. Het gaat om trouw, lange adem en een commitment.
 2. We sluiten aan bij persoon / behoefte / context
  Dit gaat om luisteren, luisteren en luisteren. Wat gaat er om in de leefwereld van jongeren? Welke behoefte hebben zij? Wie zijn ze? Dat is het startpunt voor gezamenlijk leren.
 3. We bieden jongeren uitdagingen én geven verantwoordelijkheid
  Dat betekent ook uit onze comfort zone stappen en vooral doen. We geven jongeren eigenaarschap.
 4. We geven jongeren waardering én ondersteuning
 5. We creëren voor jongeren ruimte en bieden duidelijkheid
  Ruimte voor verschillen, experimenten en om te falen. Naast die ruimte bieden we kaders aan het ‘speelveld’ waarin ze zich bevinden.

Het is mijn verlangen dat we het jeugdwerk steeds meer inrichten naar deze principes. Bouw je in de kerk en het jeugdwerk mee aan deze cultuur?

Waar zien we jou deze week?