Uur van lofprijzing 29 maart

Op de palmzondag van 29 maart is er op weg naar Pasen weer een uur van lofprijzing in de Kruiskerk aanvang 18.30 uur.

Er is dan ruimte om o.a het hosanna te laten klinken met opwekking 298:

Hosanna,hosanna,
hosanna in de hoge.
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven,o Heer mijn God
hosanna in de hoge.

Maar ook opwekking 268 mogen we met elkaar zingen:

Hij kwam bij ons heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Het thema AANTREFFEN met als uitgangspunt de kinderen die Jezus aantrof na de tijdens de intocht in Jeruzalem wordt door Ds.Marianne-Paas verder uitgewerkt.

Muzikale ondersteuning wordt dit keer verzorgd door het combo JOY  en René v.d. Hoef achter het orgel

Veel ruimte is er ook voor de gebeden middels de gebedspunten die tijdens de dienst worden verzameld.

Met het zingen van opwekking 710:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan gaan we met zijn allen de stille week in die uitloopt op Pasen wanneer we elkaar toe kunnen roepen :
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Waar zien we jou deze week?