Examenkandidaten

De dagen worden al weer langer. We gaan op weg naar het voorjaar. Het voorjaar is voor heel veel middelbare scholieren een spannende en belangrijke tijd, want dan vinden de landelijke examens plaats. Als jeugdouderlingen willen we hier graag aandacht aan schenken. Ieder jaar sturen we een succeskaart voor de examens en een felicitatie of hart onder de riem na de uitslagen aan de jongeren die bij een van onze PKN kerken ingeschreven staan. De scholen in Woerden verlenen hun medewerking en geven de lijst examenkandidaten aan ons door.

Er zitten echter ook jongeren buiten Woerden op een middelbare school en ook zij doen examens, daarnaast zijn er wellicht jongeren die wel betrokken zijn bij het jeugdwerk in Woerden, echter die niet staan ingeschreven bij een van de kerkgemeenten. Kent u zo’n jongere?

Wij zouden het heel fijn vinden als u hun gegevens aan ons door kunt geven, zodat zij niet vergeten worden. Heel erg bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

namens de jeugdouderlingen en -diakenen van het PJO,

Patrick van der Veen en Corine van Geest,

Mailadres: corinevangeest@hotmail.com okungfupanda@live.nl

Waar zien we jou deze week?