World Servants jongeren 2015 en 2016

De Woerdense World Servants zijn allemaal weer terug in Nederland met mooie verhalen van bijzondere ervaringen. In de ZINdienst op 18 oktober zullen ze van alles vertellen en laten zien over wat ze meegemaakt hebben.

Heb jij zin om mee te gaan met een World Servants project in de zomer van 2016? Dan ben je welkom op de informatieavond op woensdag 9 september om 19.30 uur in Het Baken. We vertellen dan wat een project inhoudt, welke projecten er zijn (zie ook www.worldservants.nl) en waar je rekening mee moet houden bij zo’n reis. Maar ook hoe we door middel van acties voeren het benodigde geld bij elkaar proberen te krijgen, hoeveel tijd dat kost, wat er van ouders verwacht wordt, enz. Kortom alle vragen die je hebt over deelname aan een World Servantsproject proberen we te beantwoorden. Er zijn al Woerdense jongeren die zich hebben opgegeven! Wie volgt?

Geef even door als je van plan bent om naar de informatieavond te komen op worldservantswoerden@gmail.com of bel naar Anneke Bosman (424887). Welkom!

Waar zien we jou deze week?