Terugblik activiteiten + nieuwe vacatures seizoen 2016-2017

Bijna aan het einde van het seizoen kijken we terug op mooie, inspirerende activiteiten. Een greep uit de vele activiteiten die plaats vonden.

  • De ZIN-diensten zijn van start gegaan met een vernieuwde invulling. Er zijn thema’s besproken als technologie en geloof, vrijheid en de Bijbel…actueel.
  • In het Arendsnest kwamen iedere maand tieners en jongeren samen om te praten over en te luisteren naar de bijbel. Er werd nagedacht over onder andere onderwerpen als taalgebruik, schuld en vergeving en over je plek als jongere in de gemeente.
  • We hebben nog in het vooruitzicht een jeugdweekend waar veel kinderen en jongeren zich voor hebben opgeven. We hopen op een mooi en waardevol weekend.

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar om het jeugdwerk mogelijk te maken en om hiermee door te gaan. Allereerst willen we de vele vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet ontzettend bedanken. Voor komend seizoen zijn er ook weer heel wat vrijwilligers nodig die het jeugdwerk een warm hart toedragen. Vooral voor het catechese werk en clubwerk zijn we op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten. We zijn op zoek naar ongeveer 20 mensen. Zou u of zou jij het leuk vinden om hieraan mee te werken dan kunt u of kun jij je hiervoor opgeven bij onderstaande contactpersonen:

  • Catechese: Janneke van Vliet – missy_vdm@hotmail.com
  • Clubwerk: Rick Meijer – rickmeijer20@hotmail.com
  • Jeugdwerk algemeen: Michel Koekkoek – jeugdwerker@jongwoerden.nl

We hopen op veel aanmeldingen zodat we ook het nieuwe seizoen weer mooie en inspirerende activiteiten kunnen mogelijk maken voor de jeugd.

[button color=”orange” url=”http://jongwoerden.nl/wp-content/uploads/2016/06/Vacaturekrant-jeugdwerk-2016-2017.pdf”]Bekijk hier de vacaturekrant 2016-2017[/button]

 

 

Waar zien we jou deze week?