Prayer Night voor jongeren op 14 januari (en verdere info week van gebed)

Jouw hand, mijn glimlach. Laten we samen bidden!

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet! Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. We nodigen u / jou van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed die wereldwijd gehouden wordt van 14-22 januari 2017. Ook dit jaar trekken er bij ons weer meerdere kerken samen op.

In 2017 is de centrale tekst tijdens de Week van Gebed 2 Korintiërs 5: 14-20, waarin Paulus oproept tot verzoening. Het gaat over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14). De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt.

Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde van Christus. Dit gebeurt deze week op de volgende plaatsen en manieren:

·      Zaterdag 14-1: Prayer Night in de Rehobothkerk om 20.00 uur (Leidsestraatweg 130). Een speciale, gave en afwisselende avond voor jongeren. Centraal staat deze avond wat jongeren bezighoudt.

·      Zondag 15-1: In de kerken die meedoen, wordt in de dienst stilgestaan bij de gebedsweek.

·      Maandag 16-1: Bidstond in de Gebedswinkel van 19.30-21.00 uur (Havenstraat 6). We sluiten aan bij de gebedsgroep van de Paroussiagemeente. Gebedsthema is deze avond: de overheid. Ook met het oog op de verkiezingen in maart.

·      Dinsdag 17-1: om 20.00 uur een gebedswandeling vanuit de Opstandingskerk (Wilhelminaweg 8). Gebedsthema van deze avond: bidden voor wie / wat op je pad komt.

·      Woensdag 18-1: om 9.00 uur Morgengebed in de Petruskerk (Kerkplein 5) èn in de Bonaventurakerk (Rijnstraat 60).

·      Donderdag 19-1: om 19.30 uur Taizé vesper in de Lutherse kerk (Jan de Bakkerstraat 11).

·      Zaterdag 21 januari: Ontbijt in het Hofpoort ziekenhuis om 9.00 uur en gebedssamenkomst in het stiltecentrum om 10.00 uur. Gebedsthema van deze ochtend: de zieken.

·      Zondag 22 januari: om 9.30 uur in de Bonaventurakerk een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken. Thema: Jouw hand, mijn glimlach.

 

Iedereen kan dus op zijn / haar eigen wijze meedoen aan de gebedsweek. Bidt u / bid jij mee? Meer informatie over de Week van Gebed staat op www.kerkpleinwoerden.nl of kunt u vragen aan:

Gerrit Schouten (gschouten@solcon.nl / 0348-412952), Albert Nap, Lianne van Dijken, Hester Roos of Peter Versloot

poster-prayernight-14-januari-2017-page-001

 

Waar zien we jou deze week?