Avond rond bijzondere kinderen in het jeugdwerk

De diaconale werkgroep Rondom het Bijzondere Kind richt zich op kinderen die niet zo kunnen functioneren binnen de gemeente als andere kinderen. Dit kan zijn oorzaak vinden in een handicap, een beperking, maar ook valt te denken aan sociale onhandigheid of angst.

Jeugdclub, catechesegroep, tienerkerk, JV: ze zijn voor een bijzonder kind veelal te groot, te druk of van een niveau dat niet past. In samenwerking met kerkelijk jeugdwerker Michel Koekkoek wil de werkgroep Rondom het Bijzondere Kind met de ouders bekijken wat nodig is zodat het kind/de jongere mee kan doen in het PKN-jeugdwerk. Is dat een kleine aanpassing in een bestaande groep? Moet er iemand mee komen met de jongere? Is er een aparte club of catechesegroep wenselijk? Dat soort vragen willen we met elkaar bespreken op 3 oktober aanstaande in Het Baken, aanvang 20.00 uur.

Het gaat dus over concrete vragen (wat is voor úw kind prettig en waardevol?) en concrete oplossingen voor het komende kerkelijk seizoen. Wilt u uw komst tevoren even melden bij Ine van Brenk? : inevanbrenk@gmail.com; 06 25201964 Misschien kent u mensen die met dergelijke vragen zitten; maakt u hen attent op deze avond? (wellicht is het wenselijk om kinderen uit omringende gemeentes mee te laten doen).

Waar zien we jou deze week?