Een kijkje in de keuken van: huiscatechese

Ook dit seizoen zijn er weer verschillende huiscatechese groepen bij elkaar gekomen.  Onder leiding van gemeenteleden uit de PKN Woerden hebben jongeren  in de leeftijdscategorie (12-13 / 14-15) een thema behandeld uit het Oude of het Nieuwe Testament of samen gesproken over belangrijke vragen die hen bezighouden.  Tijdens de bijeenkomsten werd onder andere samen een stuk uit de Bijbel gelezen, geleerd over de uitleg, een quiz gedaan, vragen besproken, geld ingezameld voor World Servants, een video bekeken over het thema, gebeden, enzovoort.  In enkele groepen zijn dit seizoen de werken van barmhartigheid besproken. Naar aanleiding hiervan ging het ook over de taak van diaconie.  Een jongere merkte daarbij op: “het lijkt alsof de diaconie veel meer voor ouderen dan voor jongeren doet”.

De leiding werd ondersteund met materiaal via Dropbox, verschillende bijeenkomsten en de jongerenwerker Michel Koekkoek.  Bij vragen hielpen Michel en de leiding ook elkaar.  Tevens werden er ook leuke activiteiten uitgevoerd zoals een bowling op een zaterdagavond en een bezichtiging van de Petruskerk met een beklimming van de toren.

Huiscatechese is leuk maar ook heel belangrijk!  Huiscatechese maakt een belangrijk onderdeel uit van de vorming van onze jonge kerkleden. Waar anders hebben ze een plaats om kennis op te doen en over het geloof te spreken? Bij het doopvont beloven zowel de ouders als de gemeenteleden zich te zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van de dopeling.  Wanneer straks het nieuwe seizoen 2018/2019 weer met de uitnodigingen van start gaat, worden dus zowel de ouders als de  gemeenteleden hier aan herinnerd!

catechese

ws-avond-bij-catechese4

Waar zien we jou deze week?