KINDERMIDDAG SNEL & POLANEN

Voor de kindermiddagen in Snel & Polanen zijn we dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen in de stuurgroep. 7 keer per jaar organiseren we op woensdag een kindermiddag in Het Baken. Tijdens de kindermiddag zingen we, luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en maken we een mooie knutsel. We zijn nog maar met 3 mensen in de stuurgroep en dat is echt te weinig om een kindermiddag te organiseren, waar meestal ruim 50 kinderen komen. Lijkt het je leuk om te helpen en wil je graag de kinderen iets van Jezus’ liefde  doorgeven, neem dan contact met ons op! Je kan een mail sturen naar: kindermiddagwoerden@gmail.com

We hopen op veel reacties!

Annelies, Juliet en Conny

Waar zien we jou deze week?