WINTER-BBQ VOOR VRIJWILLIGERS

Beste Vrijwilligers van JongWoerden,

Als dank en blijk van waardering voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk van JongWoerden, organiseren wij binnenkort een winter-BBQ. Bij dezen willen wij jullie hiervoor van harte uitnodigen. Om enigszins een inschatting te kunnen maken voor hoeveel vrijwilligers wij de BBQ mogen ontbranden, willen we jullie vragen je aan te melden bij Marcel van Stek (famvanstek@gmail.com) en/of Patrick van der Veen (kungfupanda@live.nl).

Wanneer? Zondag 19 januari

Hoe laat? Aansluitend aan de ZIN-dienst, circa 12:00 uur

Waar? Kruiskerk

Voor wie? Alle vrijwilligers van JongWoerden, zoals: clubleiding Kids Rock, Junior Rock, Rock Solid en Solid Friends; leiding Tienerkerk; catechese-leiders; ZIN-commissie; leiders 20-ers Woerden; coördinatoren Geloof en Opvoeding; event-vrijwilligers, denk aan Sirkelslag Kids/Young, Pizza & Passion, Kerstchallenge, Storyrooms; organisatoren/leiders Muffin-meetings; organisatie Vliegende Speeldoos; jeugdkamp-vrijwilligers; jeugdouderlingen & -diakenen en leden JongWoerden-XL.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op 19 januari na de ZIN-dienst in de Kruiskerk.

Met vriendelijke groeten, Astrid Stam, Gerjanne Kuus, Jeroen te Horst, Marcel van Stek en Patrick van der Veen

jong-woerden-winter-bbq

Waar zien we jou deze week?