Gespreksvragen na de ZIN dienst over I Care

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over I Care. Dit was het thema van de ZIN dienst van februari 2020.

Gespreksvragen over het thema ‘I Care’

  1. Op wat voor verschillende manieren kan je laten blijken dat je om een ander geeft?
  2. Voel je de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een vreemde? Bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen, buurtbewoners etc. Waarom wel/niet?
  3. In Lucas 6:38 | NBV staat: “Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.”Ben je het eens met de volgende stelling? Er is niks mis mee om te geven met de verwachting dat je er iets voor terugkrijgt. Ligt je antwoordt toe.
  4. Wat is mooier? Geven of ontvangen? Ligt je antwoord toe.
  5. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13 een mooi stuk over de liefde. In vers 4 tot en met 6 staat: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boosmaken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet in het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.”Is het mogelijk om iedereen lief te hebben? Waarom wel/niet?

Luister naar onderstaande clip van Alan Walker & Ava Max

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

 

Waar zien we jou deze week?