Gespreksvragen na de ZIN dienst over Pasen

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over Pasen. Dit was het thema van de ZIN dienst van februari 2020.

Gespreksvragen over het thema ‘Pasen’

  1. Hoe denk jij over deze stelling? Of Jezus wel of niet is opgestaan uit de dood doet er voor mij niet toe voor mijn geloof in Hem.
  2. Vind je dat The Passion een goed beeld weergeeft van het Bijbelse paasverhaal? Is dit belangrijk voor jou? Ligt je antwoorden toe.
  3. Wat is volgens jou de boodschap van Pasen?
  4. Hoe denk jij over deze stelling? Een christelijke basisschool moet met Pasen niet meedoen aan tradities zoals de paashaas en paaseieren verstoppen, omdat dat de kinderen afleid van het Bijbelse paasverhaal.
  5. Vier je thuis Pasen? Of vind je dat het thuis gevierd moet worden? Waarom wel/niet?
  6. Wat vind je van deze stelling? Je bent pas een echte christen als je alle christelijke feestdagen kent en de betekenis ervan weet.

De heilige herrie van deze maand

Andra Day met Rise Up.

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?