CJV update

Het is en het blijft een gekke en onwerkelijke tijd, maar wat zijn we blij dat de CJV toch online door kan gaan! Op zondagavond 11 maart had Joost het onderwerp met als thema “geluk”. Vragen die hierbij onder andere centraal stonden waren: Wat zijn dingen die je voor kortere en/of voor langere tijd gelukkig maken? En in hoeverre draagt het geloof bij aan jouw geluk?  In het verlengde hiervan nam Joyce ons een week later mee in het thema “hoop in tijden van storm”. In Mattheüs 8:23-27 wordt beschreven hoe Jezus een storm het zwijgen oplegt, nadat hij rustig had liggen slapen. Wat zou de boodschap van deze passage zijn? En op welke manier vormt het geloof een anker in jouw leven? Het mooie aan deze onderwerpen was dat ze goed aan de situatie van dit moment te koppelen zijn. Ze vormden dan ook de basis voor goede gesprekken. Begin mei vertelde Iris aan de hand van een online presentatie over zichzelf. Super gaaf dat zij hiervoor de ruimte en het vertrouwen voelde om dit met ons te delen! We naderen dan wel het einde van het seizoen, maar ook voor de komende weken staan er weer een hoop activiteiten op de planning. Zo zullen we een online Pubquiz houden en zal Martine van der Herberg als gastspreker aanwezig zijn. Genoeg om naar uit te kijken dus!

Hugo van der Ploeg, voorzitter CJV

Waar zien we jou deze week?