Gespreksvragen na de ZIN dienst over ‘Geweld in de Bijbel’

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over Geweld in de Bijbel. Dit was het thema van de ZIN dienst van februari 2021.

Gespreksvragen over het thema

 1. Wat vond je van de dienst? Wat sprak je aan? Wat neem je mee? En wat vond je minder?
 2. Is geweld in de Bijbel iets waar je moeite mee hebt? Waarom wel/niet?
 3. Wat vind je van de volgende stelling: “ik kan niet geloven in een God die zoveel geweld gebruikt.” Wat zijn argumenten voor en tegen deze stelling?
 4. Ben je het eens met de volgende stelling? “Mensen mogen geweld gebruiken, want God gaf ook opdracht tot geweld aan de Israëlieten in het Oude Testament.” Licht je antwoord toe.
 5. Waarom denk je dat God de Israëlieten beval om volkeren te vermoorden in onder andere het Bijbelboek Deuteronomium?
 6. Vind je dat Joden vandaag de dag geweld mogen gebruiken tegen Palestijnen om Israël (Kanaän) volledig in te nemen met de oude gebieden die God het volk Israël beloofd had?
 7. Waarom komt veel hedendaags religieus geweld van islamitische terreurorganisaties en niet van christelijke?
 8. Ben je voor herinvoering van de doodstraf in Nederland? Waarom wel/niet?
 9. In Spreuken 13:24 NBG51 staat “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, tuchtigt hem..” Een interpretatie van deze tekst kan zijn dat je een kind moet straffen als het niet wil luisteren en dat een kind er baat bij heeft om te worden opgevoed i.p.v. wanneer het kind alles zal mogen van zijn ouders. Of de stok als beeldspraak wordt gebruikt of letterlijk hangt van je eigen interpretatie af.
  1. Vind je het geven van een tik aan kinderen die bijvoorbeeld meerdere malen niet willen luisteren naar hun ouders een passend laatste middel wanneer niks anders werkt? Waarom wel/niet?
 10. Hoe denk je dat Jezus tegenover geweld staat? Kun je bijvoorbeeld conclusies uit de bijbel halen of trek je dan te snel conclusies? Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de steniging van een overspelige vrouw waar Jezus zei “Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien.” (Johannes 8:7)
 11. Het woord “liefde” komt in de Bijbel vaker voor dan “haat”. Wat vind je hiervan?

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?