Paasbrief 2021

Met Pasen staan we stil bij wat opstanding is. Wat betekent het dat Jezus Christus is opgestaan? En wat heeft dat ons hier en nu te zeggen? Wat is voor ons in 2021 de boodschap van Pasen?

Je zou kunnen zeggen: Jezus’ opstanding betekent nu niets anders dan vorig jaar, of het jaar daarvoor, of honderd jaar geleden, of op die eerste Paasmorgen in de jaren ’30 van de eerste eeuw. Pasen gaat erover dat God de weg van zijn Zoon bekroont met zijn liefde, dat Hij Hem dwars door de dood redt vanwege zijn geloofsvertrouwen en dat zo de machten van dood en duisternis verslagen zijn, geen vat meer hebben op wie in Hem gelooft. Je kunt dat op allerlei manieren zeggen, maar waar het om gaat is en blijft hetzelfde.

We zouden ook kunnen kijken naar de omstandigheden waarin we nu Pasen vieren. 2021 is het jaar van Corona. En hopelijk is 2021 ook het jaar van het einde van de Coronacrisis. In de loop van dit jaar worden zij die dat willen gevaccineerd en daarmee zou effectief een einde moeten komen aan de pandemie. Het leven zal opnieuw op gang komen. Allerlei dingen die we niet durven of willen of mogen, zullen weer gewoon worden. Wat zal dat bijzonder zijn! Gewoon weer handen geven, gewoon weer een omhelzing, gewoon weer samen zingen, gewoon weer… vul maar in, gewoon weer leven!

Is het overdreven dit een vorm van wederopstanding te noemen? Toch niet als we de impact van de coronacrisis op vele levens tot ons door laten dringen. De beperkingen en de angst, de sleur en de stress, de rouw en de klachten. Als dat voorbij is, dan staan wij op, niet minder dan dat.

De vraag is of wij dan ook opstaan ‘tot een nieuw leven’. Begint er iets nieuws? Zal het nu anders gaan? Zijn wij, ben ik een ander mens? Of gaan wij terug naar af? Dat zou ook zomaar kunnen. Er zijn genoeg tekenen die in die richting wijzen. Vaccins werken nu eenmaal niet tegen de dieper liggende oorzaken van de crisis.

Als wij ons door het Paasevangelie laten leren wat opstanding is, dan leren wij dat opstanding niet een weg terug is, maar een weg vooruit. Op opstanding volgt een opstandingsleven. De apostel Paulus schrijft: ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’ (Romeinen 6:4)

2021 biedt allerlei kansen voor zo’n opstandingsleven. Waar wij persoonlijk en als kerk gaan in het spoor van Jezus Christus zullen we die kansen herkennen. Pasen vieren anno 2021 is daarop vertrouwen. En daar mee bezig zijn, voor jezelf en samen. Waarin vraagt de Opgestane mij Hem te volgen? Welke nieuwe dingen horen bij een leven met Hem? En welke oude dingen zijn echt voorbij?

Tegelijkertijd zijn wij ook nuchter. Echte opstanding is Gods zaak, dat maken wij niet. Als Pasen ons iets leert is het dat. Het gaat om wat God doet. Ook in 2021 voedt het Paasfeest eerst en vooral ons verlangen naar zijn nieuwe wereld en het nieuwe leven dat Hij geeft. Samen zien we daar naar uit.

Gezegend Pasen!

Namens alle predikanten en kerkelijk werkers uit Woerden.

Waar zien we jou deze week?