Gespreksvragen na de ZIN dienst over ‘Ik heb gelijk’

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over Ik heb gelijk. Dit was het thema van de ZIN dienst van april 2021.

Gespreksvragen over het thema

 1. Wat vind je van deze stelling: “polarisatie is goed, omdat een sterke overtuiging hebben je juist richting geeft in het leven.”
  1. Wanneer neemt volgens jou het overtuigd zijn van je eigen mening zorgelijke vormen aan?
 2. In het christendom zijn er veel verschillende opvattingen over het geloof die ook tot kerkscheuringen hebben geleid.
  1. Vind je dat het christendom één stroming zou moeten zijn met één gezamenlijke geloofsopvatting? Licht je antwoord toe.
 3. Stelling: “(sociale) media brengen groepen te vaak negatief in beeld.”
 4. Stelling: “Als christen voel ik mij in de media weggezet als iemand die per definitie tegen het homohuwelijk, abortus, anticonceptie en vrouwenrechten is.”
 5. Hoe kun je er voor jezelf het beste mee omgaan wanneer mensen een beeld van je hebben dat niet klopt?
 6. Wat voor beeld heb jij van Jezus? Zie je Jezus meer als iemand die radicaal was in zijn opvattingen en door zijn felle bewoordingen bijvoorbeeld farizeeën en bijbelgeleerden tegen het hoofd stootte? Een soort onruststoker die mensen meekreeg tegen heersende geloofsopvattingen destijds? Of zie je Jezus meer als een verbinder tussen mensen en God, doordat Hij onder andere at met tollenaars en anderen die niet geliefd waren door de samenleving en zei dat Gods koninkrijk ook voor hen was, wanneer zij in Hem geloofden (Mattëus 21: 31-32)? Licht je antwoord toe.
 7. Wat zal jij doen wanneer twee goede vrienden van jou ruzie met elkaar hebben?
  1. Zal je de situatie zo laten, maar nog met allebei je vrienden afzonderlijk omgaan?
  2. Zal je nog maar met één van je vrienden omgaan?
  3. Of zou je als bemiddelaar optreden tussen beiden?

Bijbelgedeelte

Lees Handelingen 4:16-17 BGT
16 Ze zeiden: ‘Wat moeten we met die mannen doen? Alle mensen die in Jeruzalem wonen, weten dat ze een wonder gedaan hebben. Dat is voor iedereen duidelijk. Dus dat moeten we wel toegeven. 17 Maar laten we hun verbieden om nog langer over Jezus te spreken. Dan wordt hij in ieder geval niet verder bekend bij het volk.’

Voorafgaand aan deze tekst werden Petrus en Johannes ter verantwoording geroepen door de joodse leiders vanwege een wonder dat Petrus verricht had. Hij had namelijk een lamme genezen in Jezus naam.

De joodse leiders wilden niet dat het volk de leer van Jezus ging volgen. Zij zagen echter dat Petrus en Johannes geprezen werden door het volk en wisten niks tegen de sterke verdediging van de apostelen in te brengen.

De leiders hadden geprobeerd de twee apostelen het zwijgen op te leggen over Christus. Censuur dus.

 1. Vind je dat leiders (overheden) censuur mogen toepassen op berichten van mensen die iets anders vinden of denken dan zijzelf? Waarom wel of niet?

Beluister onze Spotify playlist

Ook deze maand hebben we weer een playlist voor je gemaakt.

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?