Gespreksvragen na de ZIN dienst over ‘Deel je vrijheid’

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over Deel je vrijheid. Dit was het thema van de ZIN dienst van mei 2021.

Gespreksvragen

 1. Soms zie je weleens op tv of tijdens ontwikkelingshulp mensen die het minder hebben dan de gemiddelde Nederlander qua leefomstandigheden. Maar toch lijken die mensen alsnog meer kracht en hoop te putten uit hun geloof dan menig persoon hier. Denk bijvoorbeeld aan arme Brazilianen in de favela’s of Afro-Amerikanen in de getto’s.
  Vraag: Hier in Nederland neemt volgens cijfers van het CBS en het SCP het christendom af. Is er volgens jou een verband tussen de welvaart en goede leefomstandigheden hier en de afname van het aantal gelovigen? Licht je antwoord toe.
 2. Nederland is niet altijd vrij geweest. Denk maar aan de Duitse bezetting in de vorige eeuw en daarvoor ook nog de Spaanse en Franse.
  Vragen: Ben jij je regelmatig bewust van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is? En zorgt het opgroeien in vrijheid ervoor dat mensen te gemakzuchtig worden waardoor zij niet meer kritisch kijken of hun vrijheden in gevaar komen? Licht je antwoorden toe.
 3. Ben je het eens met de volgende stelling? Licht je antwoord toe.
  In het belang van het geestelijk welzijn van christenen zou de kerk gebruik moeten maken van haar recht op godsdienstvrijheid en diensten niet langer online maar fysiek moeten organiseren.
 4. “Vrijheid blijheid”. Deze uitdrukking klinkt nogal kort door de bocht, want bij vrijheden horen ook verantwoordelijkheden.
  Vraag: Hoe maak jij andere mensen blij met de keuzes die jij maakt?
 5. Er zijn mensen die vrijheid van meningsuiting gebruiken om anderen te kwetsen. Hoe sta jij hierin?
  Vraag: Ben jij een voorstander van volledige vrijheid van meningsuiting of moeten er voorwaarden aan die vrijheid verbonden zijn? Licht je antwoord toe.
 6. Ben jij het eens met de volgende stelling? Licht je antwoord toe.
  Het zijn van een christen beperkt mij in mijn vrijheden.
 7. Pittige vragen: Wat is het verschil tussen het koninkrijk van God en het Koninkrijk der hemelen? En bij welke van de twee hoort het 1000 jarig vrederijk?
  Tip: Als je hier meer over wilt weten doe hier research naar via google.
 8. Efeziërs 2:17-18 HTB ~ 17 Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij Hem leefden. 18 Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest.
  Vragen: In Efeziërs 2 vers 18 verwijst Paulus naar een belangrijke gebeurtenis. Welke is dat?
  Hoe heeft Jezus er hiermee voor gezorgd dat wij vrij bij God kunnen komen?
  Kennisvraag: En om in het thema van vrede te blijven. Aan welk kenmerk herken je een brief die door Paulus is geschreven? Vraag het ook aan iemand uit je omgeving en kijk of die het weet. Tip: Kijk in de bijbel naar het eind van een aantal brieven van Paulus.

Beluister onze Spotify playlist

Ook deze maand hebben we weer een playlist voor je gemaakt.

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?