Gespreksvragen na de ZIN dienst over ‘The Future Is Now’

Na elke ZIN dienst geven we je graag een aantal vragen mee om verder te verdiepen. Vragen die je kunt bespreken bij de lunch, de borrel, je jeugdgroep of met vrienden. In deze blog een aantal vragen over The Future Is Now. Dit was het thema van de ZIN dienst van juni 2021.

Gespreksvragen

  • Hoe ziet de toekomst van de wereld er volgens jou uit over 20 jaar op het gebied van technologie en wetenschap? Zijn er dan bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker en aids en woont er al een kolonie mensen op de maan? Licht je antwoord toe.
  • Veel politieke plannen zijn gericht op duurzaamheid om klimaatverandering af te remmen of tegen te gaan. Geloof je dat bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens en zonneparken in Nederland zinvol is om klimaatverandering tegen te gaan? Licht je antwoord toe.
  • Maak jij je wel eens zorgen over dingen die in de toekomst gaan gebeuren? Bijvoorbeeld over dat moeilijke tentamen wat eraan komt? Zo ja, hoe kun je minder stress hebben voor zulke zaken?

Bijbeltekst: Mattheüs 6 vers 33-34 HTB

Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.’

  • Ben je het eens met de volgende stelling? Je kan beter niet teveel bezig zijn met werken en sparen voor de toekomst, want je leeft maar één keer en je moet nu nog genieten van het leven nu je nog jong bent. Licht je antwoord toe.

Bijbeltekst 1: Prediker 8 vers 15 HTB

Daarom lijkt het mij beter dat een mens geniet van zijn leven, want niets is beter dan dat een mens geniet van eten en drinken. De vreugde is het enige dat de mens heeft bij al het harde werk tijdens het leven dat God hem geeft.

Bijbeltekst 2: Prediker 11 vers 9-10 HTB

Jongeman, het is heerlijk om jong te zijn! Geniet van elke minuut! Doe alles wat u wilt, pak alles wat u krijgen kunt, maar vergeet niet dat u van alles wat u doet, ook verantwoording moet afleggen tegenover God. Ga niet zitten tobben, leef gezond en bedenk dat uw jeugd, net als het morgenrood, snel voorbijgaat.

  • Spreek jij weleens over de toekomst alsof je al weet dat iets op een bepaalde manier gaat gebeuren? Bijvoorbeeld: Morgen gaan we naar de film en daarna naar de McDonalds, dat gaat leuk worden. En denk je dat het verkeerd is om zo te spreken? Licht je antwoord toe.

Jacobus zegt hier het volgende over in het volgende bijbel gedeelte.

Bijbeltekst:: Jacobus 4 vers 13-16 HTB

Er zijn mensen onder u die zeggen: ‘Vandaag of morgen gaan we naar die en die stad om zaken te doen. Wij zullen er een jaar blijven en goed winst maken.’ Hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt. U kunt beter zeggen: ‘Als de here het wil, zullen wij leven en dit of dat doen.’ Maar de manier waarop u nu praat, getuigt van zelfingenomenheid. Dat is niet goed.

Weetje: Moslims hebben hetzelfde concept vandaar dat je menig moslim Inshallah hoort zeggen. Dat betekent als God het wil. Veel moslim theologen zijn het erover eens dat een mens een vrije wil heeft, maar dat de uiteindelijke beslissing bij Allah ligt.

Bij christenen is er ook een uitdrukking voor ’zo God het wil.’ Dat is de Latijnse uitdrukking Deo volente wat betekent ‘zo God het wil.’

  • Ben je het eens met de volgende stelling? Ik vind het fijn om alles ver vooruit te plannen. Licht je antwoord toe.
  • Waar denk je te zijn in je leven over 10 jaar?
  • Hoe ziet de toekomst van de PKN eruit? Denk je dat het percentage mensen dat naar de kerk gaat blijft afnemen of dat dit gaat toenemen? Licht je antwoord toe.

Beluister onze Spotify playlist

Vragen van andere thema’s bekijken?

Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier staat een overzicht van alle thema’s en bijbehorende verwerking.

Waar zien we jou deze week?