World Servants update

Afgelopen zomer hebben enkele jongeren een alternatief World Servants-project in Nederland gehad. Een aantal jongeren heeft zich uiteindelijk hiervoor afgemeld en het project in het buitenland van twee jongeren is doorgeschoven naar 2022. Het doorgaan van buitenlandse projecten in de zomer van 2022 blijft in de huidige situatie nog te onzeker om een groep op te starten. Om die reden zal helaas ook dit jaar geen World Servants-actiegroep in Woerden actief zijn. Dat betekent dat de World Servants-jongeren dit jaar geen kerstpost bezorgen en dat ook dit jaar geen oliebollen en appelbeignets worden verkocht.

Heb je / heeft u een vraag? Mail ons op woerden@worldservants.nl. U kunt ons wel ondersteunen met een gift via geef.ws/woerden of via NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting World Servants o.v.v. Groep Woerden.

Namens de stuurgroep, Jeanet de Vink (423795)

Waar zien we jou deze week?