CJV update

Corona heeft helaas ook gevolgen voor de zondagavonden met de CJV. Doordat de regels weer strenger zijn geworden, konden we vanaf eind november helaas niet meer fysiek bij elkaar komen. Het bestuur zoekt nog naar een passende alternatieve vormgeving van de zondagavond. Op 21 november hebben we met de CJV gelukkig nog wel een leuke fysieke avond in het Arendsnest kunnen houden. We hebben toen het onderwerp van Naomi en Tamara besproken over prioriteiten stellen. Dit leverde leuke gesprekken en veel gezelligheid op. Ook was er een originele (en lekkere) opdracht waarbij we met pepernoten en een rooster aan elkaar lieten zien hoe druk we het door de week hebben en was er een vraag of wij zelf goed zijn in prioriteiten stellen, die voor interessante gesprekken zorgde. Al met al een geslaagde CJV-avond dus! De week erna was het door de nieuwe coronaregels niet mogelijk om de avond fysiek door te laten gaan. Ook het weekend daarna zijn we met de CJV niet bij elkaar gekomen, door Sinterklaasavond. Hopelijk kunnen we binnenkort wel weer snel een leuke al dan niet alternatieve CJV-avond met elkaar beleven!

Yannick, penningmeester

Waar zien we jou deze week?